Yoganın Bilimsel Destekli 16 Faydası

Yoganın Bilimsel Destekli 16 Faydası

Modern medya ve reklamcılık, yoganın yalnızca fiziksel pozlarla ilgili olduğunu düşünmemize yol açsa da yoga, meditasyon, chant, mantra, dua, nefes çalışması, ritüel ve hatta özverili davranışlar da dahil olmak üzere çok çeşitli tefekkür ve öz disiplin uygulamalarını kapsar.

"Yoga", "boyunduruk altına almak" veya "bağlamak" anlamına gelen "yuj" kökünden türetilmiştir. Kelimenin kendisi, özünde bağlantı temasının altında yatan astrolojik bir birleşmeden evliliğe kadar çeşitli anlamlara sahiptir.

Yoga asana, yoganın fiziksel duruşları ve uygulamalarıdır.

Yoganın faydalarına ilişkin bilimsel araştırmalar henüz başlangıç ​​aşamasında olsa da şimdiye kadarki kanıtların çoğu, uygulayıcıların binlerce yıldır bildiklerini desteklemektedir: Yoga, genel refahımız için son derece faydalıdır.

Yoganın sayısız faydasından 16 tanesine daha yakından bakalım.

 

1. Yoga esnekliği artırır

2016 yılında, yoganın önde gelen kuruluşlarından Yoga Journal and Yoga Alliance, artan popülaritesi karşısında yoganın değerini ölçmek amacıyla yoga hakkındaki çeşitli istatistikleri inceleyen küresel bir anket gerçekleştirdi.

Yoga yapmak için verilen en yaygın neden "esnekliği artırmak" idi.

Fiziksel sağlık büyük ölçüde esnekliğe dayanmaktadır. Yoga, orta ila hafif yoğunlukta değişen çeşitli stillerde yapılabilir. Düşük yoğunluklu hareketlerin bile esnekliği iyileştirdiği gösterilmiştir.

Yoga, 65 yaş ve üstü yetişkinlerde esnekliği geliştirmek için özellikle faydalı görünmektedir. Esnekliğin azalması yaşlanmanın doğal bir parçasıdır. Ancak 2019'da yapılan bir araştırmada yoganın, yaşlı yetişkinlerde esnekliği artırdığı görülmüştür.

 

2. Yoga stresten kurtulmaya yardımcı olur

Amerikan Psikoloji Derneği'ne göre, Amerikalı yetişkinlerin yüzde 84'ü kronik stresin etkilerini yaşamaktadır.

Bu nedenle, yoga yapmak için en sık belirtilen ikinci nedenin stresi azaltmak olduğu bilinmektedir. Yapılan bilimsel araştırmalar da  yoganın, özellikle de asana'nın stresi azaltmada etkili olduğunu göstermektedir.

Fiziksel hareket uygulamalarının yoganın yalnızca bir yönü olduğu unutulmamalıdır. Meditasyon, nefes egzersizleri, chant ve ses banyoları gibi işitsel ritüellerin, gerilim ve stresi önemli ölçüde azalttığı gösterilmiştir.

 

3. Yoga zihinsel sağlığı iyileştirir

Dünyadaki en yaygın ruh sağlığı bozukluklarından biri majör depresif bozukluktur (MDB).

Yoga temelli tedavilerin depresif semptomlar üzerindeki etkilerini inceleyen 23 müdahalenin 2017 tarihli bir meta-analizi, yoganın artık MDB için etkili bir alternatif tedavi olduğunu göstermiştir.

Hem hareket temelli yoga terapileri hem de nefes temelli uygulamaların depresif belirtileri önemli ölçüde iyileştirdiği gösterilmiştir.

 

4. Yoga iltihaplanmayı azaltabilir

Kronik inflamasyon sık hastalıkların habercisidir. Uzun süreli inflamasyon, kalp hastalığı, diyabet, artrit, Crohn hastalığı ve çeşitli diğer durumlarla ilişkilendirilmiştir.

15 araştırma çalışmasının bir meta-analizi ortak bir bulgu keşfetmiştir: Yoga, çeşitli tarzlarda, yoğunluklarda ve sürelerde, çeşitli kronik koşullarda inflamasyonun biyokimyasal belirteçlerini azaltmaktadır.

 

5. Yoga kas gücünüzü arttırabilir

Çoğu insan yogayı esneklik ile ilişkilendirirken, bazı yoga sınıfları da güç geliştirme olarak kabul edilebilir. Bu durum sınıfın seviyesine, yaklaşımına ve eğitmene bağlı olarak farklılık gösterir. Sonuç olarak, yoga asana çok modlu bir egzersiz şeklidir.

Yoganın güç oluşturmadaki etkinliği, göğüs kanseri olan kişiler, yaşlı ve çocuklar da dahil olmak üzere çeşitli bağlamlarda incelenmiştir.

Hava yolları personelleri üzerinde yapılan bir başka araştırma ise yoganın her yaştan insan için etkili bir güç geliştirme uygulaması olduğunu göstermiştir.

 

6. Yoga kaygıyı Azaltabilir

Amerika Anksiyete ve Depresyon Derneği'ne göre, anksiyete bozuklukları Amerika Birleşik Devletleri'nde en yaygın ruh sağlığı bozukluklarından biridir.

Anksiyete bozuklukları; genelleşmiş anksiyete bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu ve spesifik fobileri içerir. Kronik stres de bazen bir anksiyete bozukluğu olarak sınıflandırılabilir.

Çok sayıda araştırma, yoga asana'nın anksiyete bozuklukları için alternatif bir tedavi olarak etkili olabileceğini öne sürmektedir ancak araştırmacıların birçoğu kesin bir sonuca varmadan önce daha fazla tekrarlanmış çalışma gerektirmektedir.

Bir vücut taraması/güdümlü meditasyon olan Yoga nidra'nın kaygı semptomlarını önemli ölçüde azalttığı gösterilmiştir.

 

7. Yoga yaşam kalitesini iyileştirebilir

Dünya Sağlık Örgütü yaşam kalitesini “bir bireyin içinde yaşadığı kültür ve değer sistemleri bağlamında amaçları, beklentileri, standartları ve kaygıları ile ilgili olarak yaşamdaki konumuna ilişkin algısı” olarak tanımlamaktadır.

İlişkiler, yaratıcılık, öğrenme fırsatları, sağlık ve maddi rahatlık, yaşam kalitesini etkileyen faktörlerdendir.

Onlarca yıldır araştırmacılar, yaşam kalitesini, insanların uzun ömürlülüğünün ve hastaların kronik bir hastalık veya yaralanma için tedavi edildiğinde iyileşme olasılığının önemli bir göstergesi olarak görmüşlerdir.

2019'da yapılan bir meta-analiz, yoganın kronik ağrı çeken kişilerde yaşam kalitesini iyileştirme potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir.

 

8. Yoga bağışıklığı güçlendirebilir

Kronik stres, bağışıklık sisteminizi olumsuz etkiler.

Bağışıklığınız zayıfladığında, hastalıklara karşı daha savunmasız olursunuz. Ancak daha önce de belirtildiği gibi yoga, bilimsel olarak desteklenen alternatif bir stres tedavisi olarak kabul görmektedir.

Araştırmalar -henüz başlangıç aşamalarında olsa da- yoga yapmanın (özellikle uzun zaman periyodu içinde düzenli bir şekilde) gelişmiş bağışıklık sistemi işlevi arasında açık bir bağlantı olduğunu göstermiştir.

Bu durum kısmen, yoganın inflamasyonla mücadele etme yeteneğinin yanı sıra hücre aracılı bağışıklığı güçlendirmesinden kaynaklanmaktadır.

 

9. Yoga dengeyi iyileştirebilir

Yoga dersinde Ağaç Duruşunda sadece tek ayak üzerinde durmaya çalışırken denge önemlidir. Ayrıca denge yerden bir şey almak, bir rafa uzanmak ve merdivenlerden inmek gibi basit günlük işler için de gereklidir.

Yoganın sporcuların dengesini ve genel performansını iyileştirdiği görülmüştür.

Benzer şekilde, sağlıklı popülasyonlar üzerinde yapılan araştırmalara ilişkin bir incelemede, çoğu insanın dengesinin sürekli olarak yoga yaptıktan sonra düzelebileceğini düşündürmektedir.

Bununla birlikte, düşme bazı popülasyonlar için ciddi sonuçlar doğurabilir. Sağlık Araştırmaları ve Kalite Ajansı'na göre, bakım evlerindeki yaşlı insanlar arasında düşmeler son derece yaygındır ve hatta hafif düşmeler bile ölüm riskini artırabilir.

Yoga, yeni yapılan araştırmalara göre yaşlı insanlarda dengeyi iyileştirebilir.

Bununla birlikte, genel bir sonuca varılmadan önce daha büyük örneklem boyutlarına sahip daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Yoga asana, beyin hasarı olan kişilerin dengelerini geliştirmelerine de yardımcı olabilir.

Uyarlanabilir yoga veya sandalye yogası, özellikle yaşlılar, az hareket edenler veya dengede durmakta güçlük çekenler için faydalı olabilir.

 

10. Yoga, kardiyovasküler fonksiyonu iyileştirebilir

"Yojik nefes" olarak da bilinen Pranayama, yoganın önemli ve faydalı bir yönüdür.

Ayurveda ve Bütünleştirici Tıp Dergisi'nde pranayama'nın genel etkileri üzerine 1400 çalışmanın derlemesi yayınlandı. Bu derlemede görülen önemli bir sonuç, yogik nefes almanın çeşitli vücut sistemlerinin işleyişini iyileştirebilmesiydi.

İncelemede özetlenen araştırma, kalp hızı, atım kapasitesi, arter basıncı ve kalp kasılmasında olumlu değişikliklerle kanıtlandığı gibi, solunum hızının kontrol edilmesinin kardiyovasküler sisteme önemli ölçüde fayda sağladığını bulmuştur.

Bu çalışmaya göre, yoga nefesi beynin kardiyorespiratuar merkezinin işleyişini iyileştirebilir.

 

11. Yoga uykuyu iyileştirmeye yardımcı olabilir

Araştırmacılar, uyku kalitesini ölçerken bir kişinin uykuya dalma yeteneğine ve uyku derinliğine bakar.

Yoganın hem insanların uykuya dalma hızını hem de uyku derinliğini iyileştirdiği gösterilmiştir. Bu kısmen egzersizin etkilerinin yanı sıra özellikle yoga tarafından sağlanan zihinsel sakinleşme ve stres rahatlamasından kaynaklanmaktadır.

Çok sayıda araştırma, yoga nidranın, kaygıyı azaltmaya ek olarak uykuyu iyileştirmede özellikle etkili olduğunu göstermektedir.

 

12. Yoga öz saygıyı artırabilir

Ergenler ve genç yetişkinler için beden imajı ve öz saygı genellikle zordur. Son zamanlarda yapılan birkaç araştırma, bu popülasyonlarda benlik saygısını ve algılanan beden imajını geliştirmek için yoga kullanmanın olumlu sonuçlar verdiğini göstermektedir.

Ön araştırmalara göre yoga, anoreksiya nervoza hastalarında eşlik eden obsesyon, anksiyete ve depresyon semptomlarına da yardımcı olabilir.

 

13. Yoga kemik sağlığını iyileştirebilir

Birçok yoga duruşu izometrik kasılmalardır, bu da pozu tutan kasların uzunluğunun tamamen meşgul olmalarına rağmen değişmediği anlamına gelir.

Plank Pose'da -bir üst şınav pozisyonu- örneğin kollar, gövde ve bacaklar, bir şınavda olduğu gibi kısaltılmadan veya uzatılmadan devreye girer.

Warrior II'de (II. Savaşçı), önde olan bacağınızı kalça ve dizinizden bükerek ayakta durursunuz. İzometrik egzersizlerin, özellikle eklemler fleksiyondayken yapıldığında kemik yoğunluğunu arttırdığı gösterilmiştir.

Yoga asana, osteopeni ve osteoporozun neden olduğu kemik kaybını tersine çevirmeye de yardımcı olabilir. Bir araştırmaya göre, günde sadece 12 dakika yoga kemik sağlığını önemli ölçüde iyileştirebilir.

Bununla birlikte, yoganın kemik yoğunluğu üzerindeki etkisine ilişkin araştırmalar şu ana kadar netleşmemiştir. Bu nedenle bu etkinin sonuçsuz olduğunu belirtmek önemlidir.

 

14. Yoga, daha iyi bir duruş ve vücut farkındalığını teşvik edebilir

Teknolojiye bağımlı modern bir toplum olarak, giderek daha fazla zamanımızı cihazların başında oturarak veya kamburlaşarak geçiriyoruz.

34 araştırma çalışmasının yakın tarihli bir incelemesinde, ortaya çıkan bir model keşfedilmiştir: Yoganın, beynin interception (vücudunuzdaki hisleri tanıma) ve duruştan sorumlu alanlarında beyin fonksiyonunu iyileştirdiği görülmüştür.

Ayrıca, yoganın hareketlilik ve esneklik üzerindeki etkisi bulunmaktadır. Hamstringler gibi sıklıkla gergin duran kasları gevşeterek ve omurga hareketliliğini geliştirerek daha iyi vücut duruşuna katkıda bulunabilir.

Egzersiz molaları sırasında yoga pozları yapmak da duruşa yardımcı olabilir.

 

15. Yoga beyin işleyişini iyileştirebilir

Yoga bir zihin-beden egzersizidir. Araştırmalara göre, yoga yapmak; motivasyondan, beynin yönetici işlevlerinden, dikkat ve nöroplastisiteden sorumlu beyin alanlarını harekete geçirmektedir.

 

16. Yoga tükenmişliğe yardımcı olabilir

Tükenmişlik, kişinin sağlığı üzerinde olumsuz etkisi olan aşırı yorgunluktur. Günümüzde bu yorgunluk tüm zamanların en yüksek seviyesinde görünmektedir.

COVID-19 pandemisi sırasında bakımevi çalışanları arasında yakın zamanda yapılan bir araştırma, yoga temelli meditasyon müdahalelerinin, iç algısal farkındalığı geliştirerek tükenmişliğin etkilerini önemli ölçüde azalttığını keşfetmiştir. İç algısal farkındalık, içsel sinyalleri tanıma ve uygun şekilde yanıt verme yeteneğidir. Bu da yoganın insan bedeninin içsel sinyallerle daha uyumlu olmasına ve onları dinleme olasılıklarının daha yüksek olmasına yardımcı olabilir.

 

Sonuç

Çalışmalar hala erken aşamalarında olsa da (özellikle insanların ne kadar süredir yoga yaptıklarıyla karşılaştırıldığında), bulgular cesaret verici ve yoga uygulayıcılarının binlerce yıldır söylediklerini doğruluyor: Yoga, genel sağlığımız için iyidir.

Yoga, çoğu fiziksel aktivite içermeyen ve bunun yerine meditasyon tekniklerine odaklanan çok çeşitli uygulamaları kapsar. Karmik veya hayırsever eylem bile yoga olarak kabul edilebilir!

Yoga, fiziksel hareketle sınırlı olmadığı için günlük olarak yapılabilen bir uygulamadır.

Size en uygun yöntemi bulun ve unutmayın: Bir yoga pratiğine yatırım yapmak, kendinize yatırım yapmaktır!

 

 

Kaynakça

 1. Amin, D. J., & Goodman, M. (2014). The effects of selected asanas in Iyengar yoga on flexibility: pilot study. Journal of bodywork and movement therapies, 18(3), 399–404. https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2013.11.008
 2. Polsgrove, M. J., Eggleston, B. M., & Lockyer, R. J. (2016). Impact of 10-weeks of yoga practice on flexibility and balance of college athletes. International journal of yoga, 9(1), 27–34. https://doi.org/10.4103/0973-6131.171710
 3. Sivaramakrishnan, D., Fitzsimons, C., Kelly, P., Ludwig, K., Mutrie, N., Saunders, D. H., & Baker, G. (2019). The effects of yoga compared to active and inactive controls on physical function and health related quality of life in older adults- systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. The international journal of behavioral nutrition and physical activity, 16(1), 33. https://doi.org/10.1186/s12966-019-0789-2
 4. American Psychological Association. (2021, February 2). APA: U. S. Adults report highest stress level since early days of the COVID-19 pandemic [Press release]. https://www.apa.org/news/press/releases/2021/02/adults-stress-pandemic
 5. Shohani, M., Badfar, G., Nasirkandy, M. P., Kaikhavani, S., Rahmati, S., Modmeli, Y., Soleymani, A., & Azami, M. (2018). The Effect of Yoga on Stress, Anxiety, and Depression in Women. International journal of preventive medicine, 9, 21. https://doi.org/10.4103/ijpvm.IJPVM_242_16
 6. Streeter, C. C., Gerbarg, P. L., Whitfield, T. H., Owen, L., Johnston, J., Silveri, M. M., Gensler, M., Faulkner, C. L., Mann, C., Wixted, M., Hernon, A. M., Nyer, M. B., Brown, E. R., & Jensen, J. E. (2017). Treatment of Major Depressive Disorder with Iyengar Yoga and Coherent Breathing: A Randomized Controlled Dosing Study. Journal of alternative and complementary medicine (New York, N.Y.), 23(3), 201–207. https://doi.org/10.1089/acm.2016.0140
 7. Bridges, L., & Sharma, M. (2017). The Efficacy of Yoga as a Form of Treatment for Depression. Journal of evidence-based complementary & alternative medicine, 22(4), 1017–1028. https://doi.org/10.1177/2156587217715927
 8. Goldsby, T. L., Goldsby, M. E., McWalters, M., & Mills, P. J. (2017). Effects of Singing Bowl Sound Meditation on Mood, Tension, and Well-being: An Observational Study. Journal of evidence-based complementary & alternative medicine, 22(3), 401–406. https://doi.org/10.1177/2156587216668109
 9.   Djalilova, D. M., Schulz, P. S., Berger, A. M., Case, A. J., Kupzyk, K. A., & Ross, A. C. (2019). Impact of Yoga on Inflammatory Biomarkers: A Systematic Review. Biological Research For Nursing, 21(2), 198–209. https://doi.org/10.1177/1099800418820162
 10.   Vardar Yağlı, N., Şener, G., Arıkan, H., Sağlam, M., İnal İnce, D., Savcı, S., Çalık Kutukcu, E., Altundağ, K., Kaya, E. B., Kutluk, T., & Özışık, Y. (2015). Do Yoga and Aerobic Exercise Training Have Impact on Functional Capacity, Fatigue, Peripheral Muscle Strength, and Quality of Life in Breast Cancer Survivors? Integrative Cancer Therapies, 125–132. https://doi.org/10.1177/1534735414565699
 11. Halder, K., Chatterjee, A., Pal, R., Tomer, O. S., & Saha, M. (2015). Age related differences of selected Hatha yoga practices on anthropometric characteristics, muscular strength and flexibility of healthy individuals. International journal of yoga, 8(1), 37–46. https://doi.org/10.4103/0973-6131.146057
 12. Duan-Porter, W., Coeytaux, R. R., McDuffie, J. R., Goode, A. P., Sharma, P., Mennella, H., Nagi, A., & Williams, J. W., Jr (2016). Evidence Map of Yoga for Depression, Anxiety, and Posttraumatic Stress Disorder. Journal of physical activity & health, 13(3), 281–288. https://doi.org/10.1123/jpah.2015-0027
 13. Ferreira-Vorkapic, C., Borba-Pinheiro, C. J., Marchioro, M., & Santana, D. (2018). The Impact of Yoga Nidra and Seated Meditation on the Mental Health of College Professors. International journal of yoga, 11(3), 215–223. https://doi.org/10.4103/ijoy.IJOY_57_17
 14. Dhabhar F. S. (2014). Effects of stress on immune function: the good, the bad, and the beautiful. Immunologic research, 58(2-3), 193–210. https://doi.org/10.1007/s12026-014-8517-0
 15. Pahwa R, Goyal A, Jialal I. Chronic Inflammation. [Updated 2021 Sep 28]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK493173/
 16. Folleto, J. C., Pereira, K. R., & Valentini, N. C. (2016). The effects of yoga practice in school physical education on children's motor abilities and social behavior. International journal of yoga, 9(2), 156–162. https://doi.org/10.4103/0973-6131.183717
 17. Falkenberg, R. I., Eising, C., & Peters, M. L. (2018). Yoga and immune system functioning: a systematic review of randomized controlled trials. Journal of behavioral medicine, 41(4), 467–482. https://doi.org/10.1007/s10865-018-9914-y
 18. Jeter, P. E., Nkodo, A. F., Moonaz, S. H., & Dagnelie, G. (2014). A systematic review of yoga for balance in a healthy population. Journal of alternative and complementary medicine (New York, N.Y.), 20(4), 221–232. https://doi.org/10.1089/acm.2013.0378
 19. Chapter 1. Introduction and Program Overview. Content last reviewed December 2017. Agency for Healthcare Research and Quality, Rockville, MD. https://www.ahrq.gov/patient-safety/settings/long-term-care/resource/injuries/fallspx/man1.html
 20. International Journal of Physiotherapy and Research, Int J Physiother Res 2016, Vol 4(2):1401-07. ISSN 2321-1822 DOI: http://dx.doi.org/10.16965/ijpr.2016.107
 21. Östh, J., Diwan, V., Jirwe, M., Diwan, V., Choudhary, A., Mahadik, V. K., Pascoe, M., & Hallgren, M. (2019). Effects of yoga on well-being and healthy ageing: study protocol for a randomised controlled trial (FitForAge). BMJ open, 9(5), e027386. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-027386
 22. Apar Avinash Saoji, B.R. Raghavendra, N.K. Manjunath, Effects of yogic breath regulation: A narrative review of scientific evidence, Journal of Ayurveda and Integrative Medicine, Volume 10, Issue 1, 2019, Pages 50-58, ISSN 0975-9476, https://doi.org/10.1016/j.jaim.2017.07.008.
 23. Miller, K. K., Burris, R., Nuest, H., Mason, A., Schmid, A. A., Hanna, C., & Barringer, M. (2020). Post-Rehabilitation Adapted-Yoga at the YMCA for Adults with Acquired Brain Injury: A Feasibility and Pilot Study. Journal of Yoga and Physiotherapy, 7.
 24. Russell, Natalie DPT1; Daniels, Bevin PT, DPT2; Smoot, Betty PT, DPTSc1; Allen, Diane D. PT, PhD1 Effects of Yoga on Quality of Life and Pain in Women With Chronic Pelvic Pain: Systematic Review and Meta-Analysis, Journal of Women's Health Physical Therapy: July/September 2019 - Volume 43 - Issue 3 - p 144-154 doi: 10.1097/JWH.0000000000000135
 25. Ediebah, D.E., Quinten, C., Coens, C., Ringash, J., Dancey, J., Zikos, E., Gotay, C., Brundage, M., Tu, D., Flechtner, H.-H., Greimel, E., Reeve, B.B., Taphoorn, M., Reijneveld, J., Dirven, L., Bottomley, A. and (2018), Quality of life as a prognostic indicator of survival: A pooled analysis of individual patient data from canadian cancer trials group clinical trials. Cancer, 124: 3409-3416. https://doi.org/10.1002/cncr.31556
 26. Dolezal, B. A., Neufeld, E. V., Boland, D. M., Martin, J. L., & Cooper, C. B. (2017). Interrelationship between Sleep and Exercise: A Systematic Review. Advances in preventive medicine, 2017, 1364387. https://doi.org/10.1155/2017/1364387
 27. Neumark-Sztainer, D., MacLehose, R. F., Watts, A. W., Pacanowski, C. R., & Eisenberg, M. E. (2018). Yoga and body image: Findings from a large population-based study of young adults. Body image, 24, 69–75. https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2017.12.003
 28. Neumark-Sztainer, D., Watts, A. W., & Rydell, S. (2018). Yoga and body image: How do young adults practicing yoga describe its impact on their body image?. Body image, 27, 156–168. https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2018.09.001
 29. Rizzuto, L., Hay, P., Noetel, M., & Touyz, S. (2021). Yoga as adjunctive therapy in the treatment of people with anorexia nervosa: a Delphi study. Journal of eating disorders, 9(1), 111. https://doi.org/10.1186/s40337-021-00467-9
 30.   Florio, C. (2018). Strength adaptations of the tibia bone for prescribed sets of isometric forces and joint angles. SIMULATION, 94(5), 375–399. https://doi.org/10.1177/0037549717715108
 31. Lu, Y. H., Rosner, B., Chang, G., & Fishman, L. M. (2016). Twelve-Minute Daily Yoga Regimen Reverses Osteoporotic Bone Loss. Topics in geriatric rehabilitation, 32(2), 81–87. https://doi.org/10.1097/TGR.0000000000000085
 32. Moszeik, E.N., von Oertzen, T. & Renner, KH. Effectiveness of a short Yoga Nidra meditation on stress, sleep, and well-being in a large and diverse sample. Curr Psychol (2020). https://doi.org/10.1007/s12144-020-01042-2
 33. Datta, K., Tripathi, M. & Mallick, H.N. Yoga Nidra: An innovative approach for management of chronic insomnia- A case report. Sleep Science Practice 1, 7 (2017). https://doi.org/10.1186/s41606-017-0009-4
 34. Wang, WL., Chen, KH., Pan, YC. et al. The effect of yoga on sleep quality and insomnia in women with sleep problems: a systematic review and meta-analysis. BMC Psychiatry 20, 195 (2020). https://doi.org/10.1186/s12888-020-02566-4
 35. Heeter, C., Allbritton, M., Lehto, R., Miller, P., McDaniel, P., & Paletta, M. (2021). Feasibility, Acceptability, and Outcomes of a Yoga-Based Meditation Intervention for Hospice Professionals to Combat Burnout. International journal of environmental research and public health, 18(5), 2515. https://doi.org/10.3390/ijerph18052515
 36. Grabara, M., & Szopa, J. (2015). Effects of hatha yoga exercises on spine flexibility in women over 50 years old. Journal of physical therapy science, 27(2), 361–365. https://doi.org/10.1589/jpts.27.361
 37. van Aalst, J., Ceccarini, J., Demyttenaere, K., Sunaert, S., & Van Laere, K. (2020). What Has Neuroimaging Taught Us on the Neurobiology of Yoga? A Review. Frontiers in integrative neuroscience, 14, 34. https://doi.org/10.3389/fnint.2020.00034
 38. Donald H Lein Jr, Harshvardhan S, SoJung K. Role of Yoga in Osteoporosis Rehabilitation. J Yoga & Physio. 2018; 4(5): 555649. DOI: 10.19080/JYP.2018.04.555649.
Etiketler: yoga
Mayıs 30, 2022
Listeye dön
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.